PROFESOROWIE (alfabetycznie)

Dr hab. in┐. Krzysztof Czajka
profesor uczelni

e-mail: krzysztof.czajka@pwr.edu.pl

pok. 302; bud A-4
tel. 71 320 23 24

Dr hab. in┐. Tomasz Hardy
profesor uczelni, zastŕpca kierownika katedry

e-mail: tomasz.hardy@pwr.edu.pl

pok. 253; bud A-4
tel. 71 320 20 49

Dr hab in┐. Przemys│aw Jaszak
adiunkt

e-mail: przemyslaw.jaszak@pwr.edu.pl

pok. 312; bud. L-1
tel. 71 320 48 25

Dr hab. in┐. Jacek Kasperski
profesor uczelni, kierownik katedry 

e-mail: jacek.kasperski@pwr.edu.pl
strona www

pok. 306;  bud. L-1
tel. 71 320 48 20

Prof. dr hab. in┐. Henryk Kudela
profesor

e-mail: henryk.kudela@pwr.edu.pl

pok. 16a;  bud. D-2
tel. 71 320 20 40

Dr hab. in┐. Janusz Lichota
profesor uczelni, zastŕpca kierownika katedry

e-mail: janusz.lichota@pwr.edu.pl

pok. 102; bud.C-6
tel. 71 320 38 80

Dr hab. in┐. Norbert Modli˝ski
profesor uczelni

e-mail: norbert.modlinski@pwr.edu.pl

pok. 303; bud A-4
tel. 71 320 34 01

Dr hab. in┐. Wojciech Moro˝
profesor uczelni

e-mail: wojciech.moron@pwr.edu.pl

pok. 307; bud A-4
tel. 71 320 24 74

Dr hab. in┐. Dorota Nowak-Wo╝ny
profesor uczelni

e-mail: dorota.nowak-wozny@pwr.edu.pl

pok. 357; bud A-4
tel. 71 320 30 99

Prof. dr hab. in┐. Halina Pawlak-Kruczek
profesor

e-mail: halina.pawlak-kruczek@pwr.edu.pl

pok. 253;  bud. A-4
tel. 71 320 39 42

Dr hab. Pawe│ Regucki
profesor uczelni

e-mail: pawel.regucki@pwr.edu.pl

pok. 315; bud. L-1
tel. 71 320 4
8 28

Prof. dr hab. in┐. Wies│aw Rybak
profesor

e-mail: wieslaw.rybak@pwr.edu.pl

pok. 353;  bud. A-4
tel. 71 320
26 20

Dr hab. in┐. Janusz Skrzypacz
profesor uczelni

e-mail: janusz.skrzypacz@pwr.edu.pl
strona www

pok. 312; bud.  L-1
tel. 71 320 48 25

Dr hab. in┐. Mieczys│aw StruÂ
profesor uczelni

e-mail: mieczyslaw.strus@pwr.edu.pl

pok. 321;  bud. L-1
tel. 71 320 49 65

Dr hab. in┐. Piotr Szulc
profesor uczelni, dziekan Wydzia│u

e-mail: piotr.szulc@pwr.edu.pl

pok. 370; bud. A-4
tel. 71 320 41 30

.

 

DOCENCI, DOKTORZY (alfabetycznie)

Dr in┐. Beata Anwajler
adiunkt,   
Lider DostŕpnoÂci na PWr   link

e-mail: beata.anwajler@pwr.edu.pl

pok. 308; bud. L-1
tel. 71 320 48 21

Dr in┐. Konrad Babul
adiunkt

e-mail: konrad.babul@pwr.edu.pl

pok. 162A; bud A-4
tel. 71 320 2
1 84

Dr in┐. Marcin Baranowski
adiunkt

e-mail: marcin.baranowski@pwr.edu.pl

pok. 252; bud A-4
tel. 71 320 27 29

Dr in┐. Marcin Bieganowski
adiunkt

e-mail: marcin.bieganowski@pwr.edu.pl

pok. 309; bud. L-1
tel. 71 320 48 22

 

Dr in┐. Dominik B│o˝ski
adiunkt

e-mail: dominik.blonski@pwr.edu.pl

pok. 311 ; bud. L-1
tel.  71 320 48 22

 

Dr in┐. Bart│omiej Chomiuk
adiunkt

e-mail: bartlomiej.chomiuk@pwr.edu.pl

pok. 312 ; bud. L-1
tel.  71 320 48 2
5

Dr in┐. Wies│aw Ferens
adiunkt

e-mail: wieslaw.ferens@pwr.edu.pl

pok. 352; bud. A-4
tel. 71 320 37 63

Dr in┐. Anna Kisiela-Czajka
adiunkt

e-mail: anna.kisiela-czajka@pwr.edu.pl

pok. 14d; bud.D-2
tel. 71 320 44 85

Dr in┐. Krystian Krochmalny
adiunkt

e-mail: krystian.krochmalny@pwr.edu.pl

pok. 306; bud. A-4
tel. 71 320 30 25

Dr in┐. Karol Krˇl
adiunkt

e-mail: karol.krol@pwr.edu.pl

pok. 120; bud. A-4
tel. 71 320 42 68

Dr in┐. Artur Machalski
adiunkt

e-mail: artur.machalski@pwr.edu.pl

pok. 311; bud. L-1
tel. 71 320 48 23

Dr in┐. Krzysztof MoÂcicki
adiunkt

e-mail: krzysztof.moscicki@pwr.edu.pl

pok. 254; bud. A-4
tel. 71 320 20 49

Dr in┐. Jakub Mularski
adiunkt

e-mail: jakub.mularski@pwr.edu.pl

pok. 305; bud. A-4
tel. 71 320
41 52

Dr in┐. úukasz Nied╝wiecki
adiunkt

e-mail: lukasz.niedzwiecki@pwr.edu.pl

pok. 301; bud. A-4
tel. 71 320 2181

Dr in┐. Micha│ Ostrycharczyk
adiunkt

e-mail: michal.ostrycharczyk@pwr.edu.pl

pok. 252; bud. A-4
tel. 71 320 27 29

Dr Krzysztof Polko
adiunkt

e-mail: krzysztof.polko@pwr.edu.pl

pok. 14d; bud.D-2
tel. 71 320 44 85

Dr in┐. Wojciech Poprawski
adiunkt

e-mail: wojciech.poprawski@pwr.edu.pl

pok. 315; bud. L-1,
tel. 71 320 48 28

Dr in┐. Pawe│ R▒czka
adiunkt

e-mail: pawel.raczka@pwr.edu.pl

pok. 304; bud. A-4
tel. 71 320 41 15

Dr in┐. Romuald Redzicki
adiunkt

e-mail: romuald.redzicki@pwr.edu.pl

pok. 15b; bud.D-2
tel. 71 320 39 39

Dr in┐. Janusz Rogula
adiunkt

e-mail: janusz.rogula@pwr.edu.pl

pok. 314; bud. L-1
tel. 71 320 48 27

Dr in┐. Grzegorz Romanik
adiunkt

e-mail: grzegorz.romanik@pwr.edu.pl

pok. 314; bud. L-1
tel. 71 320 48 27

Dr in┐. Andrzej Sitka
adiunkt

e-mail: andrzej.sitka@pwr.edu.pl

pok. 369; bud.A-4
tel. 71 320 22 87

Dr in┐. Daniel Smykowski
adiunkt

e-mail: daniel.smykowski@pwr.edu.pl

pok. 14e; bud.D-2
tel. 71 320 25 54

Dr in┐. Przemys│aw Szulc
adiunkt

e-mail: przemyslaw.szulc@pwr.edu.pl

pok. 311; bud. L-1
tel. 71 320 48 22

Dr in┐. Arkadiusz Szyde│ko
adiunkt

e-mail: arkadiusz.szydelko@pwr.edu.pl

pok. 162B; bud.A-4
tel. 71 320 41 04

Dr in┐. Tomasz Tietze
adiunkt

e-mail: tomasz.tietze@pwr.edu.pl

pok. 368; bud.A-4
tel. 71 320 43 64

Dr in┐. Monika Tkaczuk-Serafin
adiunkt

e-mail: monika.tkaczuk@pwr.edu.pl

pok. 251; bud. A-4
tel. 71 320 32 20

Dr in┐. Janusz Wach
adiunkt

e-mail: janusz.wach@pwr.edu.pl

pok. 352; bud. A-4
tel. 71 320
37 63

Dr in┐. Mateusz Wnukowski
adiunkt

e-mail: mateusz.wnukowski@pwr.edu.pl

pok. 121; bud. A-4
tel. 71 320 42 69

.

 

ASYSTENCI, DOKTORANCI (alfabetycznie)

Mgr in┐. Anna Chernobrova
doktorantka (prof. P.Szulc)

e-mail: anna.chernobrova@pwr.edu.pl

pok. 309; bud. L-1
tel. 71 320 48 22

Mgr in┐. Micha│ Czerep
asystent (prof. H.Pawlak-Kruczek)

e-mail: michal.czerep@pwr.edu.pl

pok. 122; bud. A-4
tel. 71 320 21 94

Mgr in┐. Kamila Jˇ╝wiak
doktorantka (prof. K.Czajka)

e-mail: kamila.jozwiak@pwr.edu.pl

pok. ; bud.
tel.

Mgr in┐. Aneta Nycz
doktorantka (prof. J.Skrzypacz)

e-mail: aneta.nycz@pwr.edu.pl

pok. 309; bud. L-1
tel. 71 320 48 24

Mgr in┐. Oluwafunmilola Oladipo
doktorantka (prof. J.Kasperski)

e-mail: o.oladipo@pwr.edu.pl

pok. 308; bud. L-1
tel. 71 320 48 21

Mgr in┐. Anna Piwowar
doktorantka (prof. P.Szulc)

e-mail: a.piwowar@pwr.edu.pl

pok. 308; bud. L-1
tel. 71 320 48 21

Mgr in┐. Beata Pytlik (CieÂlikowska)
doktorantka (prof. P.Szulc)

e-mail: beata.cieslikowska@pwr.edu.pl

pok. 14e; bud.D-2
tel. 71 320 25 54

Mgr in┐. Vishwajeet
doktorant (prof. T.Hardy)

e-mail: vishwajeet@pwr.edu.pl

pok. 301; bud. A-4
tel. 71 320 21 81

Mgr in┐. Jolanta Ziaja
doktorantka (prof. J.Lichota)

e-mail: jolanta.ziaja@pwr.edu.pl

pok. ; bud.
tel.

.

 

ADMINISTRACJA

Mgr Barbara Karcz
administracja

e-mail: barbara. karcz@pwr.edu.pl

pok. 15a; bud. D-2
tel. 71 320 22 91

Mgr Przemys│aw Kurlenia
administracja

e-mail: przemyslaw.kurlenia@pwr.edu.pl

pok. 110d; bud. A-4
tel. 71 320 20 96

   
  OBSúUGA TECHNICZNA (alfabetycznie)

In┐. Wies│aw Jodkowski
technik

e-mail: wieslaw.jodkowski@pwr.edu.pl

pok. 15b; bud. D-2
tel. 71 320 39 39

In┐. Jerzy Pere│ka
technik

e-mail: jerzy.perelka@pwr.edu.pl

pok. 15b; bud. D-2
tel. 71 320 33 46

In┐. Krzysztof Podkomorzy
technik

e-mail: krzysztof.podkomorzy@pwr.edu.pl

pok. 01; bud A-8
tel. 71 320 23 73

ostatnia aktualizacja 12.01.2024
 
 


 

Wybrze┐e Wyspia˝skiego 27
50-372 Wroc│aw

   
   

Politechnika Wroc│awska © 2021